Kvalitet

Funderar över de där två tågen som spårat ut i Stockholmstrakten med korta mellanrum. Bara några månader emellan.

Det skulle ju kunna vara en ren slump.

Men det skulle ju också kunna handla om bristande underhåll. Inget får kosta, allra minst erfarna järnvägsarbetare.

Spår behöver vårdas.

Funderar också över det stormiga mottagandet av granskande böcker där felaktigheter uppmärksammats (rättvist eller inte) med korta mellanrum. Bara några månader emellan.

Det skulle ju kunna vara en ren slump.

Men det skulle ju också kunna handla om en forcerad bokproduktion. Inget får kosta, allra minst erfarna redaktörer.

Språk behöver vårdas.